Utmärglad renko på Mittådalens renslakteri – borde inte ha transporterats
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20

          

g93

 

 

sl25