b20
Invuxna horn upptäckta på Lundsbol Lammslakteri
En bagge med båda hornen invuxna upptäcktes nyligen på Lundsbol Lammslakteri i Alunda. Enligt den officiella veterinären, OV, på plats har djuret utsatts för ett onödigt lidande.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20

          

g93

 

 

sl25