ba25
Uppgift: Barilla Sverige AB åtalsanmäls
Arbetsmiljöverket åtalsanmäler livsmedelsföretaget Barilla Sverige AB Stockholm. Den uppgiften har myndigheten i dagarna lämnat. Det är sekretessbelagt vad åtalsanmälan rör. Men det finns flera ärenden hos myndigheten som rört företaget de senaste åren.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden till höger: Har inte nödvändigtvis med åtalsanmälan att göra. Foto: Polisen.

t20

          

g93

 

 

sl25