Domar om Livsmedelsverkets kontrollavgifter för slakterier dröjer
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20