horn22
Invuxet horn på Roslagens Slakt & Chark
Nyligen levererade en djurbonde i Stockholms län ett antal får till slakt på slakteriet Roslagens Slakt & Chark AB i Skebobruk. Ett av djuren hade ett invuxet horn. VARNING FÖR STARK BILD!
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden har maskerats av FoodMonitor. Foto: Livsmedelsverket.

t20