mIMG 1668
Farlig halt pesticid i morötter från Italien
Livsmedelsverket har i dagarna, i ett lager som tillhör importören Ewerman i Helsingborg, upptäckt ett parti morötter från Italien som innehåller en farligt hög halt av bekämpningsmedlet chlorpyrifos. Morötterna har återkallats.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20