Polisen har tagit upp anmälan om arbetsmiljöbrott gällande Sorunda Korvfabrik
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20