slakt81
Köttet blir inte bättre med Hälsingestintan Mobilslakteri
Många bedömare i köttbranschen har trott att köttet från ett mobilt slakteri blir bättre än från ett stationärt slakteri eftersom djuren inte behöver transporteras. Och djuren skulle bli mindre stressade. Men en studie från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar något helt annat. Forskare har under drygt ett års tid jämfört slakteriet Hälsingestintan Mobilslakteri AB i Järvsö med ett stationärt slakteri.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: Mätning på blod. Foto: Anne Larsen, SLU.

t20