slakt80
Ny forskningsrapport slår hål på Hälsingestintan Mobilslakteris marknadsföring
KOMMENTAREN Slakteriet Hälsingestintan Mobilslakteri AB i Järvsö slår sig för bröstet och säger bland annat på sin webbplats att deras slaktmetod ”är bättre för djuren och kvalitén på köttet blir därefter”. Många bedömare har tidigare stämt in. Men nu har en forskningsrapport publicerats av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som på många punkter slår hål på slakteriets marknadsföring.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: Inspektionsfållan och drivgången till skjutboxen på det mobila slakteriet. Foto: Anne Larsen, SLU.

t20