KCF och Business Sweden satsar på export av förädlat kött och charkuterier
Kött och Charkföretagen, KCF, meddelar att man nu gör en satsning på export av förädlat kött och charkuterier tillsammans med organisationen Business Sweden. Det handlar om att marknader i Tyskland, Nederländerna, Frankrike, och Hongkong, introduceras för KCF:s medlemmar.
– Det finns en stor outnyttjad potential på marknader utanför Sverige för våra medlemmar och målet med satsningen är att fler ska våga realisera sina exportidéer, säger Magnus Därth, vd i KCF, enligt ett pressmeddelande.
– För att vi skall nå ett mål i Sverige om en fördubblad livsmedelsexport till 2030 är det viktigt att alla delar i exportprocessen från marknadstillträde via marknadsanalys och andra förberedelser är väl kända hos alla livsmedelsföretag med tankar på export. Vi hoppas att vår satsning ska göra att fler framför allt små och medelstora kött- och charkföretag vågar satsa på export.
/FoodMonitor
Fakta (källa KCF):
”KCF representerar 84 tillverkande företag som sammanlagt omsätter drygt 28 miljarder kronor och sysselsätter cirka 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.”
Exempel på medlemsföretag: HK Scan Sweden AB, KLS Ugglarps/Dalsjöfors AB, Atria Sweden AB, Karlgrens, Andersson/Tillman, och Ello i Lammhult.

t20