Kycklingar till Guldfågeln klämdes i transportlådor
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20

          

g93

 

 

sl25