bDSC 0005
”Ekologiska” bananer från Ecuador
KOMMENTAREN Nu har det för tredje gången i år dokumenterats att ekologiska bananer från Ecuador innehåller bekämpningsmedelsrester. Men bananerna återkallas inte eftersom ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: Bananer. Inte nödvändigtvis de aktuella.

t20