AM FMKrönikan: Anna Maria Corazza Bildt om ansvarsfull marknadsföring
I december infördes nya EU-regler om vilka påståenden kring positiva effekter för hälsan som får framgå på olika matvaror, s.k. hälsopåståenden. Läs EU-parlamentarikern och FoodMonitor-krönikören Anna Maria Corazza Bildts krönika om hur dessa växt fram i Europaparlamentet och vad de nya reglerna kommer att innebära. Foto: Andreas Wanitzky
Anna Maria Corazza Bildt: Att mjölk och yoghurt innehåller Kalcium som är nödvändigt för att våra tänder ska må bra är nog något som de flesta vet. Men det är inte alltid lika lätt att avgöra om ett påstående på en produkt verkligen är sant. Som konsument får man ofta lita blint på vad som står på förpackningarna.
En modern konsumentpolitik bygger på att konsumenten ges information för att själv kunna göra ett medvetet val. Konsumenten ska ha tillgång till tydlig, objektiv och vetenskaplig information. Utgångspunkten måste vara att minimera risken för att vilseleda konsumenten.
I december infördes nya regler kring vilka påståenden kring positiva effekter för hälsan som får framgå på olika matvaror. Framöver kommer vi att nu ha gemensamma regler för den sortens information i hela EU.
Livsmedelsproducenter fick skicka in befintliga och presumtiva påståenden de skulle vilja använda sig av och EU-kommissionen gav i uppdrag åt den Europeiska myndigheten för Livsmedelssäkerhet (EFSA) att vetenskapligt pröva vilka av dessa som verkligen har den effekt för hälsan som beskrivs på produkterna. Som konsument kommer det därför att vara lättare att lita på det som skrivs på förpackningarna framöver. Detta är något som jag kämpat för i EU-parlamentet.
EFSA kom fram till en lista på 226 påståenden som vetenskapligt överensstämmer och som företagen i fortsättningen får använda för att marknadsföra sina produkter. Kritiker har menat att de metoder de har använt för att avgöra inte har varit de bästa och att EFSA inte har haft tillräckligt med resurser till förfogande i sitt arbete. Så kan säkert vara fallet men vi ska komma ihåg att det är ett anmärkningsvärt arbete de har utfört under denna tiden och äntligen har vi ett harmoniserat regelverk och också en säkerhet för företagen att förhålla sig till.
Det som ytterligare är viktigt att betona är att det inte handlar om att förbjuda några produkter från att säljas utan om att inte vilseleda konsumenterna. Vi ska inte på något sätt begränsa utbudet av produkter men vi ska däremot säkerställa att konsumenten har tydlig, rätt och begriplig information på förpackningarna. Den administrativa bördan kommer förhoppningsvis också att minska då alla företag och myndigheter håller sig till ett och samma tydliga regelverk.
Frågan är också av stort kommersiellt intresse för att företag kan ta ut ett högre pris för de produkter som har positiv effekt för hälsan. Om man som konsument betalar extra vill man också gärna veta att det verkligen stämmer. Ett lysande exempel är företaget Danone som har fått dra tillbaka sina påståenden om sin Yoghurt och till och med fick betala stora skadestånd i bland annat Kanada. Ansvarsfull marknadsföring är något som berör mig mycket och det är fråga jag arbetar aktivt med. Den nya godkända listan kommer att öka tilliten hos konsumenten och trovärdigheten för matföretagen. Jag säger Basta till matfusket.
/Anna Maria Corazza Bildt i FoodMonitor 14.01.2013

t20