Vatten-1 kopieraVatten – som om det vore värdefullt!
Marie Winslow Andersson: Lugnet har infunnit sig på en av sensommarens sista varma helgkvällar. Jag är i sommarstugan och blickar ut över Mälaren och hör sjöfåglarnas skrik i fjärran, men plötsligt störs naturens ljud av ett dovt muller. Mullret kommer från motorerna från ännu ett av de stora lastfartygen som passerar min fritidstomt, för att ta sig in till Köpings hamn. Just denna båt har ammoniak i sin last.
Jag vet att båtarna är specialbyggda för ändamålet och risken för en olycka får bedömas som liten, vilket gör att jag känner mig rätt trygg med att inget kommer att läcka ut. Men det är många andra faror som lurar. Faror som påverkar och kommer att påverka vattenkvalitén, inte bara inloppet till Köpings hamn, utan hela Mälaren och vidare mot Östersjön.
Jag pratar om läckaget av konstgödsel från jordbruket, från bristfälliga avloppslösningar från fritidshus och från gamla miljösynder som vilar i bottenslammet. Allt påverkar balansen i våra vatten, och bidrar till övergödning, ökad algblomning och till döda bottnar.
Läs hela Maries krönika i PDF-form här

t20