Tre frågor - Arla och GMO
Säljer Arla produkter i Sverige som innehåller mjölk från danska kor som fått GMO-foder? Den frågan har en längre tid debatteras av olika bloggare. Arla har hittills inte gått i direkt svaromål. Och missuppfattningarna är många. FoodMonitor ställde därför några frågor till Anna Ovesdotter på Arlas informationsavdelning. 
 
Vilka av Arlas produkter som säljs i Sverige innehåller mjölkprodukter som ursprungligen kommer från Danska bönder som använder GMO-foder?
 
”Arla-produkter som är tillverkade i Danmark och som säljs i Sverige, kan teoretiskt sett innehålla mjölk från kor som har fått GMO-foder. Var en produkt är tillverkad framgår på innehållsförteckningen”, skriver Anna Ovesdotter i ett svar.
 
”Till exempel Bregott, som tillverkas och säljs i Sverige, kan under perioder innehålla grädde från oftast Finland och ibland Danmark. Det beror på att mjölkproduktionen och därmed tillgången till grädde varierar under året. Också detta framgår på innehållsförteckningen.”
 
”I Danmark har man en annan lagstiftning än i Sverige. Det är därför inte brukligt i branschen att följa upp huruvida producenterna ger sina djur foder som kan innehålla GMO eller inte. Detta gäller alla producenter, det vill säga kor, gris, får och så vidare.”
 
Hur stora volymer säljs av respektive produkt som kan innehålla mjölk från danska kor som är uppfödda med GMO-foder per år?
 
”Detta varierar. Dels varierar efterfrågan på olika produkter under året, och dels varierar mjölkproduktionen.”
 
En del konsumenter tror att Arlas produkter innehåller GMO utan att detta märks ut på förpackningarna, samt att det är en medveten strategi från bolaget att missleda konsumenterna. Hur ser ni på detta?
 
”Arlas produkter innehåller aldrig GMO. Det är naturligtvis olyckligt om det finns konsumenter som tror det. På vår hemsida http://www.arla.se/Default____33572.aspx finns information om att vi inte använder GMO i våra produkter.”
 
”Oavsett om en ko har ätit foder med GMO, förs GMO inte vidare till mjölken. Anledningen är att kon bryter ner fodret till minsta beståndsdel, även det DNA som finns i varje liten cell i fodret. Flera av varandra oberoende vetenskapliga undersökningar verifierar detta.”
 
”Vi rekommenderar konsumenter som vill avstå från att konsumera produkter som kan innehålla mjölk från kor som kan ha fått GMO-foder att välja Arla Ko och Arlas ekologiska sortiment”, skriver Anna Ovesdotter i ett svar.
 
/FoodMonitor
 

t20