Renée Voltaire får
bakläxa om honung
Livsmedelsföretaget Renée Voltaire AB i Årsta har importerat honung från Nya Zeeland utan att först  låta den gå igenom den lagstadgade gränskontrollen. Därför måste bolaget nu skicka tillbaka sändningen.
”En sändning med honung från Nya Zeeland har kommit in på EU´s territorium utan att ha genomgått föreskriven gränskontroll. Sändningen ska därför avvisas”, skriver Livsmedelsverket i korrespondens med Renée Voltaire AB.
Renée Voltaire har meddelat myndigheten att honungen kommer att återsändas till ursprungslandet.
Det är ännu oklart hur stor volym det är frågan om eller hur honungen var tänkt att distribueras i Sverige.
FoodMonitor har inte lyckats nå ansvariga på Renée Voltaire för en kommentar.
/FoodMonitor
FoodMonitor-Fakta:
Renée Voltaire AB.
Omsättning: 37.6 miljoner kronor (2012).
Resultat före skatt: 1.85 miljoner kronor.
Antal anställda: 22.

t20