livskraftagg
Vallentuna kommun:
Coop vilseleder konsumenter om ägg
Butikskedjan Coop säljer ägg som enligt förpackningen innehåller näringsämnen som bland annat kan ”stärka immunförsvaret”. Men det påståendet strider mot gällande lagstiftning menar Vallentuna kommun. Kommunen vill nu med hot om vite tvinga bolaget att sluta vilseleda konsumenter.
– Det var hälsopåståenden som inte stämmer överrens med vad man får skriva. De har använt ordet immunförsvar och det får man inte använda på livsmedel, utan det är bara för läkemedel man får använda det, säger Lena Lidö, miljöinspektör på Vallentuna kommun.
Det är en förpackning med åtta ägg som är märkt Livskraft, och som produceras av äggbolaget Svenska Lantägg, som kommunen kritiserar.
Lena Lidö anser att marknadsföringen av Livskraft är vilseledande för konsumenter.
”Korrekt märkning är grundläggande för upprättande av livsmedelssäkerheten, redlighet och spårbarhet. Miljöenhetens granskning av produkten Livskraft har visat att dess märkning innehåller påståenden beträffande produktens påstådda verkan, som inte är förenliga med gällande lagstiftning. Detta innebär en risk för att konsumenter vilseleds”, skriver hon i sitt föreläggande till Coop.
Kommunen upptäckte förpackningen när man gjorde ett tillsynsbesök i en Coop-butik. Men enligt uppgift säljs produkten Livskraft över hela landet i både Coop:s och konkurrenten Ica:s butiker.
Om inte Coop rättar sig hotar kommunen med att ett vite kan komma att föreläggas bolaget.
Hos Svenska Lantägg som levererat äggen till Coop är man förvånade över Vallentuna kommuns föreläggande.
– Jag har inte hört talas om detta. Vi får kolla upp det här och visar det sig att vi har gjort något fel i skrivelsen på förpackningen så är det självklart att vi får dra tillbaka och rätta till det här, säger Åke Häljestig, försäljnings och marknadschef, Svenska Lantägg AB.
Svenska Lantägg började sälja ägg i förpackningar märkta Livskraft förra sommaren.
Äggens näringsvärden påverkas genom att hönor ges ett speciellt foder. Idén kommer ursprungligen från Danmark berättar Åke Häljestig.
– Med hjälp av hönans foder påverkar man innehållet i ägget, säger han.
– Det är självklart för oss att vara innovativa och ta fram ägg som har en positiv effekt på hälsan.
Vilka konsumenter är det som köper den här typen av ägg?
– Jag tror att det är hälsomedvetna människor.
Kan det vara så att ni har överdrivit er marknadsföring?
Självklart får det inte förekomma. Det är det som jag får kolla upp. Vad vi har skrivit och vad som är ok, säger Åke Häljestig.
FoodMontor har hittills inte lyckats få någon kommentar från Coop.
HÅKAN FRISELL

t20