ffffelix
Debut för smartare ketchupflaska
Felix lanserar en ny ketchupflaska som såväl ska minska matsvinn som ge sänkta koldioxidutsläpp, meddelar man.
Efter en stor svensk konsumentstudie om ketchup någonsin väljer man nu alltså att införa egen flasktillverkning och en smartare ketchupförpackning. Förutom minskat matsvinn och sänkta koldioxidutsläpp för flasktransporten med över 90% var argument som motiverade Felix att satsa nytt.
Den nya ketchupflaskan kan ställas upp och ned på den stora korken. Det gör det lättare att få ut all ketchup och undvika matsvinn. Flaskan har också en insvängd ”midja” som gör den enkel att greppa.
Koldioxidutsläppen minskar dessutom markant när flasktillverkningen flyttar hem till Fågelmara-fabriken i Blekinge. Tidigare köptes flaskor och korkar in från England. Nu blåses flaskorna upp i fabriken och korkarna köps in i Sverige. Det minskar koldioxidutsläppen för flasktransporten till Fågelmara-fabriken med drygt 90%.
– Som ett av Sveriges största livsmedelsföretag har vi ett ansvar för att minimera vår påverkan på miljön. Det är en självklar ledstjärna för oss. Lika viktigt är förstås att vi en nylyssnar på våra konsumenter och förstår vad som gör deras vardag enklare. Att kombinera ett framgångsrikt CSR-arbete med att göra produkter som uppskattas av konsument är drivkrafter, inte minst bakom det här projektet, säger Maria Tegman, marknadschef på Orkla Foods Sverige.
/FoodMonitor

t20