nm2Yoghurt med
mindre svinn
Norrmejerier meddelar att man nu byter alla yoghurtförpackningar till en ny förpackning med avtagbar topp. Syftet är att konsumenten ska få ut mer innehåll och därmed bidra till att minska matsvinnet.
Den nya förpackningen underlättar också för konsumenten att separera plast och kartong vid återvinning.
En färsk undersökning utförd på uppdrag av Naturvårdsverket och Livsmedelsverket visar att svenska hushåll häller ut cirka 224 000 ton mat och dryck via avloppet under ett år. Det motsvarar cirka 26 kilo per person. Enligt undersökningen är hela 25 % av det som slängs i avloppet mejeriprodukter.
– Det är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete att driva såväl oss själva och konsumenterna till att minska matsvinnet och öka återvinningen. Därför känns det bra att vi nu kan byta till en ny smartare yoghurtförpackning som dessutom har en ”en-stegs-öppning”, något många konsumenter efterfrågat, berättar Anna-Karin Karlsson, chef för Marknad & Innovation på Norrmejerier.
Den nya förpackningen är utformad så att man genom att trycka in tummen vid den markerade perforeringen försiktigt kan vrida av toppen, och därefter lyfta ut flikarna från botten så att så mycket yoghurt som möjligt kan klämmas ut ur förpackningen. Toppen sorteras sedan med övriga plastförpackningar och resten av förpackningen återvinns med pappersförpackningar.
– Genom den separerbara toppen är förpackningen lättare att tömma. Dessutom förenklar den konsumenternas källsortering och ökar benägenheten att återvinna denna typ av förpackningar, säger Erik Lindroth, Miljödirektör på Tetra Pak Sverige AB.
Fakta: Enligt en så kallad ”food saving study”, som undersökningsföretaget Norm gjort på uppdrag av Tetra Pak, kan den nya förpackingen med separerbar topp reducera matsvinnet med upp till hälften. Exakt hur mycket mer yoghurt och fil varje enskild konsument kommer få ut ur förpackningen, beror på faktorer som bl a vana, hantering av förpackningen och tjocklek på produkten.
/FoodMonitor

t20