33-centilitersflaskor efterlyses
Mer än tre miljoner 33-centilitersflaskor fattas för att de svenska bryggerierna ska klara sin höstproduktion i returglas. Sveriges Bryggerier vädjar därför till de svenska konsumenterna att panta sina flaskor så snabbt som möjligt.

– Vi har förstås lagt beställningar på nyglas hos glasbruken, men på grund av finanskrisen har glasbruken inte samma kapacitet som tidigare, vilket gör att det inte går att nyproducera flaskor tillräckligt snabbt. För att vi ska klara produktionen under hösten går vi därför ut med den här vädjan, säger Cecilia Giertta, vd på Sveriges Bryggerier.

– Vi tror att många svenskar har drickabackar kvar i sommarstugan på landet, eller nere i källaren som de snarast möjligt kan lämna in och panta i butikerna. Kanske finns det en mängd backar även på restauranger och hos institutioner som kan komma tillbaka in i retursystemet igen, säger Cecilia Giertta. Det handlar ju faktiskt om pengar tillbaka för allt som pantas.

Varje år beställer de svenska bryggerierna totalt närmare åtta miljoner nyproducerade flaskor för att det svenska retursystemet med 50-cl-flaskor och 33-cl-flaskor ska uppdateras.

I hela systemet med returflaskor finns drygt 130 miljoner flaskor, som i snitt används 40 gånger.

Källa: Sveriges bryggerier

t20