Axfood tar grepp om förpackningskomponenter
Livsmedelskoncernen Axfood meddelar att man byggt en databas som omfattar cirka 18 000 olika förpackningsmaterial. Med detta vill Axfood få grepp om vad livsmedelsförpackningar innehåller och underlätta och snabba på övergången till förpackningar av förnybart eller återvunnet material.
– Huruvida en vara är hållbar avgörs inte bara av innehållet utan även av förpackningen. Vi har därför gjort en strategisk investering för att kunna leverera mot såväl egna hållbarhetsmål som ökade krav från lagstiftning och konsumenter, säger Tove Almgren, förpackningsutvecklare på Dagab, Axfoods logistik- och inköpsbolag, som tagit initiativ till och drivit arbetet, enligt ett pressmeddelande.
”Samtliga Axfoods leverantörer av egen märkesvara har deltagit i arbetet med att samla in och sammanställa uppgifter om exakt vilka förpackningskomponenter och material som respektive produkt innehåller. Databasen underlättar därför arbetet att kartlägga och systematisera data om Axfoods cirka 18 000 förpackningskomponenter”, skriver Axfood i pressmeddelandet.
/FoodMonitor
LÄS MER: Många livsmedelsförpackningar innehåller farliga ämnen – KEMI utreder

t20