GMO-skandal: “toxisk gen” i storsäljande GM-grödor upptäckt
De genetiska tester som används för att visa att GM-grödor är säkra har ett allvarligt fel. De klarar inte av att upptäcka en gen, kallad Gene VI, som är toxisk för människor. Av de idag 86 godkända GM-grödorna har 54 den genen. Det har den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA nyligen upptäckt, enligt tidningen Daily Mail.
Analyserna som ligger till grund för EFSA:s upptäckt har gjorts av forskarna Nancy Podevin hos EFSA, och Patrick du Jardin som är forskare vid University of Liege i Belgien.
De vanligaste GM-grödorna som soja och majs är drabbade. Det gör att stora delar av den europeiska kött, mjölk, och äggproduktionen, är påverkad. I Sverige används mycket små volymer GM-grödor i livsmedelsproduktionen.
Forskarna kallar den ”toxiska genen” för Gene VI. Den kan enligt uppgift ge upphov till ”oavsiktliga fenotypiska förändringar”.
Den typen av förändringar kan göra att GM-grödor producerar proteiner som är giftiga för människor, eller gör grödorna mer mottagliga för skadeinsekter.
GMO motståndare som tagit del av EFSA:s resultat kräver nu ett omedelbart stopp för försäljningen av GM-grödor.
"Tillstånden för dessa grödor bör återkallas omedelbart. Och försäljningen av dem bör stoppas tills en fullständig granskning av deras säkerhet har genomförts”, säger Pete Riley, kampanjledare för GM Freeze, till Daily Mail.
/FoodMonitor
Läs mer om forskarnas upptäckt här:
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-01/lb-pcb012513.php

t20