Starkhammar Maria So
Fästingar kan ge dig köttallergi
Hur hänger köttallergi ihop med fästingbett? Forskaren och överläkaren Maria Starkhammar (foto), konstaterar genom sin forskning att det faktum att allt fler blir fästingbitna också kommer att öka antalet som drabbas av köttallergi. Kolhydraten Alfa-gal konstateras vara boven. Det rapporterar tidningen Forskarbladet.
Vid allergisektionen på Södersjukhuset i Stockholm diagnostiserades 2009 tre personer med köttallergi. I dag, fyra år senare, är siffran närmare 50. Maria Starkhammar är försiktig med att dra definitiva slutsatser men ser tydliga samband med kolhydraten Alfa-gal.
– Vi, professor Marianne van Hages forskarteam och jag, har visat att Alfa-gal finns i magtarmkanalen hos fästingar. De köttallergiska patienterna får en stegring av allergiantikroppar mot Alfa-gal efter fästingbett och hos dessa ses även allergiantikroppar mot andra proteiner i fästingen, säger Maria Starkhammar till Astma- och allergiförbundets tidning Allergia.
Alfa-gal finns i de flesta däggdjur, däremot inte hos människan. I de aktuella djuren finns kolhydraten inte bara i kroppen utan även i mjölken. Enligt Starkhammar visar data på att det hos vissa personer bildas antikroppar mot Alfa-gal när dessa blir bitna av fästingar.
I USA finns nu enligt forskarna över 1000 konstaterade fall av köttallergi orsakad av Alfa-gal och där kallas köttallergi just ”alpha-gal allergy”. Detta är enligt Maria Starkhammar en mer korrekt benämning då det finns människor som har en annan form av köttallergi som inte är orsakad av alfa-gal.
Fotograf: Torkel Ekqvist, Fotogruppen SÖS
/FoodMonitor

t20