Klimatförändring kan
ligga bakom älgdöd
Det har varit ett mysterium varför så många älgkalvar på Öland dör en kort tid efter att de fötts. Nu säger forskare att klimatförändringen kan vara orsaken. Älgarna mår dåligt om det är för varmt och om våren kommer tidigare. Det rapporterar Vetenskapsradion.
– Historiska data pekar på att älgarna är ganska tröga att anpassa sig till ett förändrat klimat, men i och med att de är långlivade kan de vara kvar ganska länge på en plats som är mindre gynnsam, säger Göran Ericsson viltforskare på SLU, till Vetenskapsradion.
Forskarna har försett älgkor på Öland med GPS. Av de kalvar som fötts av dessa älgkor har 75 procent dött.
– När kalvarna föds har växterna hunnit förvedats och näringsinnehållet minskat så mycket att älgkorna inte orkar producera tillräckligt med näring för att kunna producera mjölk till sina nyfödda kalvar, säger Göran Ericsson, till Vetenskapsradion.
/FoodMonitor

t20