Undernäring - ett kompetensproblem inom äldreomsorgen
Plus Många äldre riskerar att utveckla sjukdomsrelaterad undernäring men det satsas inte tillräckligt mycket på nutritionskompetens inom den kommunala äldreomsorgen. Det anser Dietisternas Riksförbund (DRF) som arbetat med frågan i många år.
Undernäring är ett tillstånd som ökar vårdtyngden och minskar människors möjlighet till autonomi och god livskvalitet, inte minst de äldre. Dessutom är samhälls, hälso- och sjukvårdskostnaderna högre för undernäring än för fetma och dess följdsjukdomar, har undersökningar visat.
DRF anser att man att man med förhållandevis små åtgärder i form av att utöka nutritionskompetens skulle ha goda förutsättningar för att snabbt förbättra vård och omsorg av de mest sjuka äldre inom nutritionsområdet. De projekt som startats med hjälp av regeringens stimulansmedel under de senaste åren, och där dietister knutits till den kommunala äldreomsorgen, har inte givit önskad effekt, enligt rapporterna.
– Så är det. Som mest arbetade 120 dietister med kvalitetshöjande projekt inom den kommunala äldreomsorgon. Problemet är att en stor del av tjänsterna avvecklades efter projekttidens slut, berättar Elisabet Rothenberg, ordförande DRF.
Läs hela artikeln på FoodMonitor Plus

t20