SophieTufft för ungdomar med celiaki
Enligt Svenska Celiakiungdomsförbundets nya undersökning har unga gluten- och laktosintoleranta sämre möjligheter till en meningsfull fritid. ”Kunskapen om gluten- och laktosintolerans måste öka inom rese- och fritidssektorn”, konstaterar Sophie Brömster, förbundsordförande i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF.
Något mer än 200 gluten- och laktosintoleranta svarade på Svenska Celiakiungdomsförbundets undersökning om säkerhet, utbud och bemötande på rese- och fritidsområden. 45 procent av de med glutenintolerans och 43 procent av de med gluten- och laktosintolerans svarade att de råkat illa ut under sin fritid på grund av sin intolerans.
– Vi unga intoleranta får försämrad hälsa och psykiskt välbefinnande när vi riskerar att bli sjuka eller glömmas bort, säger Sophie Brömster, i samband med ett pressmeddelande.
Endast ca 10 procent tycker att utbudet av gluten- och laktosfria varor är bra under resor och evenemang. Resor får sämst betyg där flera av undersökningens deltagande berättar om att behöva resa långa sträckor med tåg eller flyg utan möjlighet att köpa eller bli serverad lämpliga kostalternativ.
– Ingen ska behandlas sämre på grund av en funktionsnedsättning. Vi ska kunna vara säkra på att få korrekt information av reseföretag och andra som ansvarar för vår mat. Med ett bra utbud och tydlig marknadsföring ökar trovärdigheten och tryggheten. Både företagen och vi vinner på det, kommenterar Sophie Brömster.
/FoodMonitor

t20