Gemensam satsning på skolmåltiden
En hungrig elev har svårt att ta till sig kunskap, oavsett hur mycket pengar som läggs på pedagogik och läromedel. Därför gör nu Livsmedelsverket och Skolverket en satsning på skolmåltiderna, som man anser ska vara på schemat och användas som en del av utbildningen.
Enligt en undersökning från Statistiska centralbyrån upplever bara varannan elev i åldern 10-18 år skolrestaurangen som lugn och var sjunde elev anser att det är svårt att hinna äta på lunchen. Behovet av att arbeta mer medvetet med skolmåltiden kan inte överskattas, menar man på Livsmedelsverket. En del av den gemensamma satsningen med Skolverket är stöd och inspiration till rektorer och pedagoger med materialet ”Skolmåltiden- en viktig del av en bra skola”.

– Vi vill visa på de vinster i form av bättre hälsa, studieresultat och trivsel som en bra skolmåltid ger. Men också hur de kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att lära om andra kulturer, matens betydelse för miljön och mycket annat, berättar Eva Sundberg, projektledare för Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.
I materialet ges konkreta exempel på vad som kan göras. Bland annat finns en checklista som skolledare kan använda i arbetet med att förbättra skolmåltiderna. Skolor i Alingsås, Visby, Västerås, Göteborg och Haninge visar också hur de arbetat. Gemensamt är att de satsat på god och näringsriktig mat och trivsam miljö med fler vuxna i skolrestaurangen. De har också integrerat måltiderna i undervisningen.
Enligt Livsmedelsverket har deras arbete gett resultat. En av skolorna ser att eleverna presterar bättre, en annan att konflikterna har blivit färre.
– Skolmåltiden är mer än kalops och potatis. Att maten är god och näringsriktig är grundläggande men skolmåltiden är också ett tillfälle för lärare och elever att mötas utanför klassrummet. Genom att prata om värderingar och attityder, hälsa och en hållbar livsstil kan man göra skolmåltiden till en del av undervisningen, kommenterar Lars Åke Bäckman, undervisningsråd på Skolverket, i samband med ett pressmeddelande.
Fakta: Skriften Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola kommer nu att skickas ut till alla grundskolor, specialskolor, grundsärskolor och sameskolan. Sammanlagt rör det sig om ca 5500 skolor.
/FoodMonitor

t20