Livsmedelsverket:
Mer grönsaker och mindre kött
bra för miljö och hälsa
Idag kom Livsmedelsverket med en rapport om animalieproduktionens miljöpåverkan. En viktig slutsats som myndigheten drar är att köttkonsumtionen bör minska eftersom den påverkar många områden i världen negativt. Reaktionen från branschorganisationen LRF var sur. Inte minst eftersom myndighetens rapport även visar på ostprodukters negativa påverkan.
– De som äter mycket kött skulle vinna på att byta ut en del av köttet mot grönsaker och bönor. Det är bra för hälsan och man gör en insats för miljön, säger Anna-Karin Johansson, miljöstrateg på Livsmedelsverket.
– Genom att ändra på hur vi äter skulle vi faktiskt kunna halvera utsläppen av växthusgaser och samtidigt få i oss mer av olika viktiga näringsämnen jämfört med idag.
Enligt Anna-Karin Johansson finns det mycket som enskilda konsumenter kan göra för att minska sin klimatpåverkan. 
– Vi har också ny information om ägg, mjölk och ost och hur man kan tänka där som konsument. Att välja klimatcertifierade och ekologiska produkter är exempel på miljösmarta val, säger Anna-Karin Johansson. Sedan 70-talet har ostkonsumtionen fördubblats. Att äta mindre ost är därför både hälsosamt och bra för miljön.
När Livsmedelsverkets rapport blev offentliggjord idag så kontrade omedelbart böndernas branschorganisation LRF.
– Det är bekymrande att Livsmedelsverket drar så långtgående slutsatser som att ge kostråd utifrån en rapport som enbart utvärderat miljöpåverkan av de olika livsmedlen och inte beaktat näringsmässiga aspekter, säger Helena Lindmark Månsson, expert nutrition på LRF Mjölk.
– Att välja svensk ost hade varit ett mer logiskt råd än att minska ostkonsumtionen generellt, säger Hilda Runsten, miljö- och klimatexpert på LRF Mjölk.
/FoodMonitor
Läs mer:
http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/At-mer-gronsaker-och-mindre-kott--bra-for-bade-miljon-och-halsan/

t20