maritharattVad innehåller maten och drycken?
”Vi vill ha rätt att veta allt som finns i det vi äter och dricker och det behövs ett regelverk för att det ska fungera”, säger Maritha Sedvallson (foto), ordförande i Astma- och Allergiförbundet, angående TV4:s avslöjande om dolda tillsatser och bekämpningsmedel i vin i programet Kalla Fakta, samt kommande regleringar om restaurangernas rapporteringsplikt gällande allergener.
– Många av våra medlemmar reagerar när de dricker vin, Men det är inte bara när det gäller vin som det är svårt att veta vad vi stoppar i oss. Astma- och Allergiförbundet har tidigare i år uppmärksammat att när det gäller maten vi äter på krogen finns det idag inga som helst rättigheter att få veta vad maten innehåller, fortsätter Sedvallson.
Enligt Kalla Fakta-reportaget kan flera hundra tusen svenskar vara drabbade av allergier till följd av dolda tillsatser och bekämpningsmedel i vin. Från och med slutet av 2014 har Sverige dock möjlighet att utnyttja de möjligheter som en ny EU-förordning ger, att kräva av restauranger att de informerar sina gäster om allt som maten de serverar innehåller.
Förordningen ger medlemsländerna möjlighet att tvinga restaurangerna att antingen informera om ett begränsat antal allergener eller kräva av restaurangerna att dessa informerar om allt som maten innehåller. Astma- och Allergiförbundet har därför alltsedan den nya förordningen antogs av EU agerat för att konsumenterna ska få fullständig information om det maten innehåller.
– För våra medlemmar är det helt nödvändigt. Ingen ska behöva bli sjuk på grund av att man inte kan se om en produkt innehåller ett visst allergen eller andra tillsatser, säger Maritha Sedvallson.
Restaurangbranschen själv argumenterar enligt uppgift för att Sverige endast ska införa förordningens minimikrav på restaurangerna som då endast ska åläggas att informera om ett begränsat antal allergener i maten som serveras. Astma- och Allergiförbundet är nu oroligt för att Livsmedelsverket är på väg att vika sig för påtryckningar från handeln-, livsmedels- och restaurangbranscherna.
Livsmedelsverket kommer inom kort att lämna ett förslag om vilka krav som kommer att riktas mot restaurangerna. På Astma- och allergiförbundet hoppas man att det blir självklart att restauranggäster ska ha rätt att få information om allt som maten innehåller.
/FoodMonitor

t20