Britter är äldre än sin ålder
Den genomsnittlige arbetaren i Storbritannien har en kropp som fysiologiskt sett är fyra år äldre än den faktiska åldern. Anledningen är dålig kost, brist på motion och stress, enligt en studie på uppdrag av hälsoföretaget PruHealth with Vitality.
Dåliga vanor som alkohol, rökning och att äta sent på kvällarna bidrar också till föråldringsprocessen. Forskare har enligt PruHealth with Vitality funnit att 86 procent av britterna har äldre fysik än sin faktiska ålder jämfört med mer hälsosamma personer i samma ålder.
Vuxna är i genomsnitt fyra år och 37 dagar äldre, enligt studien.
Sämst ställt är det hos Wales befolkning, konstaterar man. Där är genomsnittet en fysik som är 5 år och sex månader äldre. I London är man hälsosammast, där är medeltalet ”bara” dryga 3 år äldre.
I studien analyserades livsstil och kliniska riskfaktorer bland 10 000 britter. Man tittade på patienternas vikt, kost, motionsvanor, rökning, alkoholintag, stress, kolesterol, blodglukosvärden och blodtryck.
En så kallad “hälsokarta” upprättades, den visar att Londonbor är smalast, med 65 procent inom den hälsosamma viktklassen. De är också de mest vältränade då det visade sig att 45 procent genomför de rekommenderade två och en halv timmarna träning i veckan.
/Mats Holmström

t20