Kan örter bromsa
utvecklingen av diabetes?
Enligt en klinisk studie från University of Chicago kan kinesiska örtmediciner bromsa utvecklingen av typ 2-diabetes vid diagnosen pre-diabetes, dvs. när patienten utvecklat höga blodsockervärden men diabetessjukdomen ännu inte hunnit bryta ut.
Medicinering med örter är enligt studien jämförbar med existerande läkemedelsbehandlingar som syftar till att kontrollera pre-diabetes. Forskarna menar alltså att kinesiska örtmediciner kan bromsa utvecklingen från pre-diabetes till fullt utvecklad sjukdom.
Förutom att dessa patienter löper stor risk att utveckla typ 2-diabetes ökar också risken för hjärtsjukdom och stroke. En av författarna till studien, doktor Chun-Su Yuan vid University of Chicago, kommenterar:
– Med diabetes som ett allt större hot mot den allmänna folkhälsan i hela världen är det oerhört viktigt att hitta sätt att bromsa utvecklingen. Patienterna kämpar ofta hårt med att göra de nödvändiga livsstilsförändringarna för att kontrollera sina glukosvärden och existerande läkemedel har sina begränsningar i form av biverkningar i t.ex. tarmen.
– Traditionella kinesiska örter kan erbjuda ett nytt alternativ för att kontrollera blodsockervärdet, antingen själva eller i kombination med annan behandling, menar han.
Under studien deltog 389 människor som slumpvis ombads att ta antingen en kapsel med en blandning av 10 kinesiska örtmediciner, s.k. Tianqi, eller en placebo tre gånger om dagen innan måltid. Alla deltagare fick också en månads livsstilsutbildning under studien och träffade nutritionister vid ett flertal tillfällen. Glukostoleransen mättes kvartalsvis.
Efter att ha tagit hänsyn till ålder och kön visade sig risken för att utveckla diabetes vara 32,1 procent mindre hos den grupp som fick örtmediciner, jämfört med deltagare som fick placebo, enligt forskarna.
/Mats Holmström

t20