polar
Polarbröd satsar på vindkraft
Polarbrödskoncernen närmar sig målet att tillföra lika mycket förnybar energi som man förbrukar genom att investera i ännu ett vindkraftverk. Det är koncernens fjärde vindkraftverk som Polarbröds systerbolag Polarkraft nu investerar i, meddelar man.
Det nya vindkraftverket kommer att ingå i en vindkraftspark med totalt 11 vindkraft på Mässingberget i Orsa kommun, Dalarna och beräknas vara i drift till början av 2015, enligt ett pressmeddelande från bolaget.
– Det känns mycket positivt att vi fortsätter vår resa mot hållbarhet, i detta fall att tillföra förnybar energi i den mängd vi förbrukar till nätet. Just detta område tycks det som att vi kommer att kunna lösa själva. Vi inser givetvis att vindkraft inte är hela lösningen på energiutmaningen i samhället, men högeffektiva vindkraftverk är ekonomiskt bärkraftiga idag och har en plats i framtidens energiförsörjning, kommenterar Karin Bodin, VD på Polarbröd, och fortsätter:
– Vi jobbar också med våra övriga mål kring hållbarhet, ett mer hållbart jordbruk och fossilfria transporter. Dessa frågor går rakt in i mänsklighetens ödesfråga, en uthållig försörjning.
Fakta: Under våren 2013 investerade Polarbrödskoncernen i tre vindkraftverk i Bösjövarden, Dalarna genom det nybildade bolaget Polarkraft som bland annat ska syssla med förnybar energi. O2 kommer att stå för såväl byggnation som förvaltning av de fyra verken vars årsproduktion förväntas bli ca 33GWh/år.

/FoodMonitor

t20