Fler drabbas av listeria
Sedan oktober 2013 har antalet fall med listeriainfektion som rapporterats till Folkhälsomyndigheten varit fler än förväntat. Livsmedelsverket vill därför uppmärksamma gravida, äldre och de med nedsatt immunförsvar om vilken mat de bör undvika för att minska risken för infektion.
Enligt Livsmedelsverket tyder ökningen av fall på det finns en gemensam okänd smittkälla då flera av de smittade har en likartad typ av listeriabakterien.
Risken att smittas av listeria är mycket liten, men under oktober, november och december rapporterades 41 fall som smittats i Sverige vilket är en rejäl ökning jämfört med samma period 2012. Fallen har framförallt inträffat bland äldre personer och är spridda över landet.
Folkhälsomyndigheten har i samarbete med Livsmedelsverket och landets smittskyddsenheter börjat utreda orsaken till ökningen.

Fakta om Listeria: Listeria är en bakterie som är vanlig i naturen och kan finnas i tarmen hos vissa djurarter. Bakterien kan även förekomma i vissa livsmedel. Det är en tålig bakterie som kan tillväxa i kylskåpstemperatur, den dör snabbt vid upphettning till över 70 grader. Riskprodukter är framförallt livsmedel som inte upphettas till exempel vakuumförpackad rökt och gravad fisk, skivat smörgåspålägg, patéer,kall färdigmat och dessertostar (mögel- och kittostar) särskilt om de är tillverkade av opastöriserad mjölk.
Länk till Livsmedelsverkets råd till gravida, äldre och de med nedsatt immunförsvar
/Mats Holmström

t20