Mindre berusning
men mer vardagsdrickande
Igår presterades rapporten IQs Alkoholindex 2010-2013. Den visar att trenden för svenskarnas attityd till alkohol går mot en mer återhållsam inställning till berusning samtidigt som vi blir mer benägna att dricka till vardags.
IQs Alkoholindex är en årligt återkommande undersökning om attityden till alkohol i Sverige Rapporten bygger på resultaten av totalt 8000 svar under åren 2010-2013 bland personer 16 år och äldre.
– Att dricka sig berusad är idag allt mindre socialt accepterat. Men vi ser också att vardagskonsumtionen av alkohol ökar och blir allt mer normaliserad, riskenägna en med detta är att vi långsamt dricker oss in i ett beroende, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.
I rapporten IQs Alkoholindex 2010-2013 är alkoholforskarna Mats Ramstedt och Jonas Raninen, båda verksamma vid Karolinska Institutet, medförfattare.
– Den förändring i attityd kring alkohol vi ser i IQs Alkoholindex ligger i linje med konsumtionsmätningar som genomförts. Idag dricker vi alkohol oftare samtidigt som det rena berusningsdrickandet sjunker något, säger Mats Ramstedt, alkoholforskare vid Karolinska Institutet.
Attityden till alkohol skiljer sig också bland olika grupper visar undersökningen:
Exempelvis har yngre en mer tillåtande syn på alkohol än äldre och kvinnor en mer återhållsam attityd än män. En högre utbildning tycks också ge en större återhållsamhet jämfört med personer med lägre utbildning.
Ladda ner hela rapporten från IQ här
/FoodMonitor

t20