Både hälsosamma livsmedel och kosttillskott säljer allt bättre
Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har låtit genomföra en attitydundersökning kring hur försäljningen av olika livsmedel har utvecklats under perioden 2010-2014. Den visar att försäljningen av hälsosamma livsmedel har ökat markant. Samtidigt uppger sex av tio att de äter tillskott av vitaminer och mineraler, vilket är betydligt fler än 2010 då 34 procent uppgav detta.
Försäljningen av naturella nötter har ökat med 29 procent, frysta bär 44 procent, pumpakärnor 113 procent, frysta och färska vegetariska produkter 37 procent och torkade linser 38 procent, mätt i kronor under perioden 2010-2014.
– Det är uppenbart att vårt ökade intresse för mat, hälsa och träning har gjort avtryck i våra konsumtionsvanor. Samtidigt äter fler extra vitaminer och mineraler idag än för fyra år sedan. Att man inte får i sig tillräckligt med näring via maten är ett av skälen man uppger, säger Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, KfS.
Undersökningen, som KfS gjort med hjälp av YouGov, visar att 58 procent äter extra vitaminer och mineraler regelbundet idag, mot 34 procent 2010. Det är framförallt då- och då-användarna som har blivit fler. En av fyra (27 %) tycker att de inte får i sig tillräckligt av den varan via kosten. Motsvarande siffra 2010 var 19 procent.
KfS försäljningsgranskning visar också att proteinrika livsmedel som keso, kvarg, ägg och hälso- och sportbars också ökar. Keso och kvarg (137 %), ägg (19 %) och hälso- och sportbars (395 %).
– De nya Nordiska näringsrekommendationerna förordar inte mer protein utom till äldre och svaga personer. Protein kopplas ofta ihop med träning och viktminskning och det är med stor sannolikhet därför försäljningssiffrorna ökar så raketartat, säger Louise Ungerth.
Med hälsosamma livsmedel avses Livsmedelverkets rekommendationer för vad vi ska äta mer av enligt de nya Nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012).
Fakta: Uppgifterna om värdet av försålda livsmedel inom dagligvaruhandeln kommer från Nielsens ScanTrack 2010-2014. Det är inskannad data från faktiska köp och omfattar cirka 95 procent av dagligvaruhandeln. Attitydundersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 17-22 februari 2015 har sammanlagt 1 215 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 15 år och äldre. Undersökningen är jämförd med en undersökning som TNS Sifo genomförde på uppdrag av Svensk Egenvård 2010, Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott.
/FoodMonitor

t20