Svensken dricker mindre
ViktVäktarna har låtit genomföra en Sifo-undersökning som visar att tre av tio svenskar dricker mindre nu än för tre år sedan. Endast åtta procent dricker mer.
Anledningen är enligt Viktväktarna att man valt att bara dricka vid speciella tillfällen och att man tänker på sin hälsa. Undersökningen visar dessutom att drygt var tionde svensk är nykterist idag.

Därmed konstaterar man att alkohol har på flera sätt blivit en icke-trend i Sverige – inte minst bland de yngre. Det är framförallt de som är mellan 15-35 år som minskat sin alkoholkonsumtion: 42 procent i den åldersgruppen dricker mindre mot 23 procent av de som är mellan 56-79 år, enligt Sifo-undersökningen.

– Att alkoholkonsumtionen minskat är en positiv utveckling av den hälsotrend som råder i Sverige nu, där vi gått från slentriankonsumtion till mer eftertänksamhet. Många tenderar också att göra sämre val i övrigt när de dricker – inte minst när det kommer till maten – så att prioritera sina tillfällen, och verkligen njuta när de väl inträffar, är en bra strategi, kommenterar Karin Nileskog, kostansvarig på ViktVäktarna.

13 procent av svenskarna idag är nykterister. 15 procent av de som är i åldern 56-79 år svarar så jämfört med nio procent av de som är i åldern 35-55 år. Det är framförallt kvinnorna som svarar att de är nykterister – 16 procent mot tio procent av männen.

Källa: ViktVäktarna
/FoodMonitor

t20