laIMG 2157
Forskningsstudie indikerar att BPA-halter i människa är kraftigt underskattade
University of Washington meddelar att deras forskare har utvecklat en mer exakt metod för analys av BPA i människa, och att man funnit att exponeringen för den hormonstörande kemikalien är mycket högre än tidigare antagits. Det handlar enligt forskarna om att halterna underskattats med så mycket som upp till 44 gånger.
"Denna studie väcker allvarlig oro över huruvida vi har varit tillräckligt noga med säkerheten för denna kemikalie," säger Patricia Hunt, professor på Washington State University, enligt ett pressmeddelande.
Om forskarnas resultat är rätt så innebär det att användningen av BPA i livsmedelsförpackningar kan ha reglerats fel i gällande lagstiftning i bland annat USA. Det amerikanska livsmedelsverket har tidigare bedömt att halterna av BPA i plast är säkra för människor.
Djurstudier har visat att BPA kan vara hormonstörande. Fosterexponering för BPA i djurstudier har kopplats till problem med tillväxt, metabolism, beteende, fertilitet, och en ökad risk för cancer.
Forskarna hoppas nu att deras nya resultat kommer att vara värdefulla i den pågående diskussionen inom forskarvärlden om den metodologi som används för att analysera BPA.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Study finds BPA levels in humans dramatically underestimated
Bilden: Flaskorna på bilden har inte nödvändigtvis något med artikeln att göra. Foto: HÅKAN FRISELL.

t20