akikogmo
Bilden: Akiko Frid i mitten. Greenpeace protesterar år 2002 mot fältförsök med GMO-raps i Svalöf. Foto: Greenpeace.
 
Dags för ansvarsfullt handlande
– släpp inte ut GMO i naturen
Konsumenter och jordbrukare i Sverige har varit bland de starkaste skeptikerna i EU mot användning av genetiskt modifierade organismer (GMO) i jordbruket och i mat, enligt olika undersökningar som gjorts under en lång tid. Det finns flera anledningar till detta, som miljöhänsyn, djuromsorg, jordbrukarnas rätt, jordbrukets mångfald, livsmedelssuveränitet, oro för hälsan, etik och moral. GMO-märkta livsmedel säljs inte i svenska livsmedelsbutiker och djuruppfödare använder inte djurfoder som innehåller GMO-grödor, till exempel soja som är tolerant mot växtgift med glyfosat.
 
Men GMO-industrin fortsätter att marknadsföra osålda GMO-grödor för användning inom industrin genom att använda trendiga ord relaterade med klimat- och miljöfrågor. Sojabläck och majsplast är välkända GMO-produkter som säljs i i-länder inklusive Sverige. Det finns några olika forskningsprojekt som fortfarande pågår med GMO-grödor med olika egenskaper som syftar till användning utanför livsmedelsindustrin.
 
Oavsett på vilket sätt de slutligen används, så finns det risker med att släppa ut GMO i naturen. Det finns redan flera fall ute i världen som visar att detta är en riskabel verksamhet. Ett exempel, GMO-ris med mänskliga gener odlades som fältförsök i USA. Detta GMO-ris var ämnat för läkemedelsindustrin. Om sådant GMO-ris korsas med matris eller rött ris i närheten, skulle proteinet från GMO-ris produceras i riskornen, vilket skulle förorena människors föda och/eller djurfoder. Forskarna vet inte exakt hur långt rispollen kan flygas. Det har funnits några fall i USA och i Kina där icke-godkända GMO-rissorter blandades in i den vanliga risproduktionen från fältförsök, vilket skadade rissektorn på grund av minskad försäljning, minskad konsumtion, skadade varumärken, och fördyringar på grund av testkostnader. Det finns många sätt som ris för mänsklig konsumtion kan kontamineras av GMO-läkemedelsris. GMO-grödor för läkemedelsproduktion bör stoppas i öppna fält.
 
Verkligheten visar att det inte finns fungerande och säkra sätt att hantera odlingar av GMO-växter i naturen. Även om slutprodukten ska vara för läkemedelsindustrin eller någon annan industri, innebär utsläpp av GMO i naturen svåröverblickbara risker. De allra flesta GMO som släpps ut avsiktligt i miljön är GMO-grödor för jordbruket, men GMO-djur och GMO-träd håller också på att utvecklas. När förorening händer, då är det livsmedelsindustrin, vanliga jordbrukare och konsumenter som kommer att drabbas och i värsta fall även få betala för det. Det är absolut onödiga risker, särskilt då det finns andra säkrare metoder som kan användas.
 
Det finns allvarliga varningstecken från vetenskaplig forskning om de eventuella långsiktiga hälso- och miljöeffekterna av GMO. Flera vetenskapliga studier visar på oväntade effekter av GMO. Men den långsiktiga effekten av GMO i mat på människors och djurs hälsa är fortfarande till stor del okänd. Försiktighetsprincipen måste vidtas för att skydda framtida generationers mat från förorening av GMO.
 
Man har redan kommit överens internationellt om att arbeta för att bevara och inte ytterligare minska den biologiska mångfalden under FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) som är ett globalt avtal. Mångfald inom jordbruket på alla nivåer (inom arter, mellan arter och på regional och gårdsnivå) tillsammans med andra ekologiska produktionsmetoder är det viktigaste verktyget för att uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning i ett föränderligt klimat. Ekologiskt jordbruk, som arbetar med naturen istället för mot den, är lösningen.
 
I Sverige arbetar många för visionen om Matlandet Sverige, ökning av ekologisk mat i offentliga sektorn, giftfri miljö och en säker kemikaliehantering till 2020. Det är dags att arbeta mer för dessa mål för att skapa ett säkert och hållbart samhälle tillsammans.
 
AKIKO FRID, ansvarig för GMO-frågor, Greenpeace
 

t20