Ny krönika: Varför skulle kolesterol vara farligt?
Högt kolesterol är farligt för hjärtat, det är en uppfattning som sitter djupt i våra medvetande - men är det en sanning? Det finns en bred uppfattning om att vi människor tar skada av kolesterol men drygt 30 års forskning har visat att människor tryggt kan äta mat med högt kolesterolinnehåll utan att det påverkar risken för hjärt- och kärlsjukdom.
 
Kolesterol är en lipid, ett fettaktigt ämne som finns naturligt i vår kropp. Vi vet idag att vår kropp själv tillverkar det mesta kolesterolet och att kosten endast bidrar med en mindre del. Hos friska minskar kroppens egen produktion om man äter en kost med mycket kolesterol.
 
Ägg har ett mycket högt innehåll av viktiga näringsämnen, vitaminer och mineraler och är en användbar ingrediens i massor av maträtter men har av många konsumenter uppfattats som en kolesterolbomb. Äggproduktionen i Sverige uppgår till cirka 100 000 ton per år, vilket är cirka två procent av EUs totala äggproduktion.
 
Är det då så att rädslan för kolesterol gör att vi svenskar äter mindre ägg nu än tidigare? Nej tvärtom, trenden i totalkonsumtionen av ägg och äggprodukter i Sverige är i stigande. 2009 såldes drygt 3,5 procent fler ägg än 2008 och under den senaste tioårsperioden har konsumtionen i landet ökat med närmare 14 procent.
 
Flera internationella organisationer framhåller numera ägg som en naturlig och viktig del av en hälsosam kost.[1] Även det svenska Livsmedelsverket menar att ägg inte leder till några hälsorisker. Diabetiker och de som lider av familjär hyperkolesterolemi kan dock reagera annorlunda på kolesterol och bör därför rådgöra med sin läkare angående sina kostvanor.
 
Den stora massan av svenskar är helt enkelt felinformerade av massmedia och andra intresseorganisationer. Vi kan idag med gott samvete säga att ät så många ägg du bara vill och orkar eftersom friska personer kan äta ägg utan att oroa sig för kolesterolet. Det är inte bara ett påstående som passar vår försäljning utan en rad vetenskapliga studier visar stöd för våra åsikter: 
 
• Den största och mest omfattande studien rörande sambandet mellan konsumtion av ägg och förekomst av hjärt- kärlsjukdom publicerades 1999.[2] I denna studie hade 177.000 personer följts under 8 till 14 år. Man fann ingen ökad risk hos de som konsumerade mer än ett ägg per dag, resultatet blev detsamma för den grupp som konsumerade två eller fler ägg per dag.
 
• En genomgång i Journal of the American College of Nutrition[3] år 2000 av 25 olika studier visar att ägg inte är kopplat till ökad risk för hjärt- kärlsjukdom bland friska män och kvinnor.
 
• En sex veckor lång studie, utförd av forskare vid Yale Prevention Research Center år 2005[4], visade att om man adderar två ägg per dag till en även i övrigt hälsosam diet ökar inte kolesterolet bland unga och medelålders män och kvinnor som har normala eller till och med något förhöjda kolesterolvärden.
 
• 2006 publicerades en studie i Nutrition Bullentin[5] där man gått igenom 30 års samlad forskning och kommit fram till att ett dagligt intag av ägg inte påverkade kolesterolvärdena eller risken för hjärtsjukdom.
 
Det finns flera läkare, såväl svenska som internationella, som ifrågasätter hela den så kallade kolesterolhypotesen, det vill säga att kolesterol överhuvudtaget skulle vara en indikator på hjärt- kärlsjukdom. Till exempel Lundadocenten Ulf Ravnskov har nyligen publicerat en bok: ”Hur kolesterolmyten hålls vid liv”[6]. Professor Lars Werkö, professor emeritus Tore Scherstén och docent Ralf Sundberg publicerade 2009 en artikel i Svenska Dagbladet[7] i vilken de menade att det var dags att förkasta hypotesen att högt kolesterolvärde är en riskfaktor för hjärtinfarkt.
 
Denna krönika är skriven för att upplysa branschen och framförallt konsumenter om hur ”gammal” information kan fastna i människors medvetande. Det är helt enkelt dags att sticka hål på Kolesterolbubblan en gång för alla.
 
/Bengt Göran Andersson, divisionschef, Kronägg
 
 
FoodMonitor-Fakta:
Kronägg AB ingår i Danaeg koncernen, som ägs av svenska och danska äggproducenter. Koncernen har sin huvudverksamhet i Sverige och Danmark och omsätter cirka 1,3 miljarder SEK per år (2008).
 
Referenser:
[1] Klein CJ. The scientific evidence and approach taken to establish guidelines for cholesterol intake in Australia, Canada, The United Kingdom, and The United States. LSRO. 2006 www.lsro.org. Accessed´November 2006.
 
[2] Hu FB, et al. A prospective study of egg consumption and risk of cardiovascular disease in men and women. JAMA. 1999;281:1387-94
 
[3] Kritchevsky S and Kritchevsky D. Egg consumption and coronary heart disease: an epidemiological overview. J Am Coll Nutr. 2000;19(5): 549S-555S
 
[4] Katz DL, et al. Egg consumption and endothelial function: a randomized controlled crossover trial. Int J Cardiol. 2005; 99:65-70.
 
[5] Lee A and Griffin B. Dietary cholesterol, eggs and coronary heart disease risk in perspective. Nutrition Bullentin (British Nutrition Foundation). 2006; 31:21-27
 
[6] Ravnskov U. Hur kolesterolmyten hålls vid liv. Pagina. Stockholm 2010
 
[7] Werkö L, Scherstén T och Sundberg R. Är kolesterol en riskfaktor? Svenska Dagbladet, 14 juli 2009
 

t20