8_anna_maria_corazza_bildt_peter_knutson_41424297Ny krönika:
”Rätt information - inte mer information”
Anna Maria Corazza Bildt: ”Hur många gånger när du handlat mat har du undrat om det är riktig mjölk eller grädde i glassen du köper, eller om det är riktig ost på pizzan? Det är inte alltid lätt att som konsument förstå hur våra livsmedel produceras, vilka tillsatser som tillförs och hur de påverkar vår hälsa.”
  
Dagens konsumenter ställer rätteligen stora krav på innehållet i maten. Efter Galna ko-sjukan, dioxin skandaler och EHEC epidemi är människor mer matmedvetna och oroliga. För mycket av dagens debatt baseras tyvärr på känslor och populism, snarare en på vetenskap och kunskap. EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet EFSA, spelar en viktig roll för att skapa en vetenskaplig grund till den information som ska stå på förpackningarna. Efter en lång och tuff förhandlings process i Europaparlamentet, där jag har varit ansvarig för EPP gruppen i inre marknads uttskottet välkomnar jag att EU har enats om vad det ska stå på förpackningarna över hela Europa.
 
Beslutet om det nya ”matmärkningsdirektivet” är ett avgörande steg mot rätt, enkel och tydlig information för förpackad mat. Den linje jag har drivit för att öka konsumentens valfrihet med bättre information gick igenom. Vi politiker ska inte med pekpinnar bestämma vad du och dina barn ska äta, däremot ska vi underlätta för dig att göra ett medvetet val. Vi måste erkänna att vi är olika som individer och har olika matbehov.
  
En modern matpolitik handlar om att varje enskild individ är ansvarig för sin egen hälsa. Det handlar om mer än bara mat, det handlar om livsstil  till exempel motion. Det finns ingen generell definition av hälsosam mat som passar alla. Därför är jag glad att socialisterna och de grönas förslag om att införa trafikljus och färgkoder röstades ned. Det var en av de stora skiljelinjerna mellan oss i debatten i Europaparlamentet.
    
Det huvudsakliga resultatet vi har uppnått är en gemensam obligatorisk näringsdeklaration på framsidan av förpackningarna. Information kommer att uttryckas per 100 gr /ml vilket  underlättar jämförelsen mellan produkter. Jag är stolt över att vi vann kampen för läsbarhet och att belysa allergener, detta kommer att göra stor skillnad för konsumenter.
  
Allergiframkallande ämnen kommer att framgå i innehållsförteckningen och det blir möjligt att begära information om dessa även för mat i lösvikt och på restauranger. Texten kommer att vara mer lättläst tack vare större text och mer kontrast.Samtidigt kommer inte små förpackningar att ha samma krav på märkning, därför att det kan vara praktiskt omöjligt att inrymma alla information på ett läsbart sätt.
 
Kompromissen vi har lyckats att få fram har nått viktiga mål. Att skapa en begriplig information utan att försvåra för små företagare och vi enades om att det egentligen inte behövs mer obligatorisk information. Vi har också gjort vårt bästa för att undvika omställningskostnader och onödig byråkrati. Genom att undanta hantverk och lösvikts produkter förenklar vi småföretagande och direkt gårds försäljning. Jag vet av egen erfarenhet att regler för märkning kan vara en börda för små företagare.

Samtidigt har vi tagit krafttag mot alla former av vilseledande information och marknadsföring som överskuggar viktig information. Imitation ska tydligt märkas, t.ex om man använder pulver istället av mjölk etc.
 
Ursprungsmärkning av produkter var särskilt kontroversiellt i debatten. Konsumenter vill veta var köttet de äter har sitt ursprung. Mitt förslag att märka ursprung på allt kött gick igenom och Kommissionen ska skapa en bra balans genom att utreda det praktiska genomförandet för att undvika administrativ börda. Jag beklagar att det inte blir krav på en tydlig märkning av transfetter. Men kommissionen ska utreda en eventuell framtida märkning under kommande år.
 
Överenskommelsen med rådet är klar och efter deras formella godkännande har branschen 3 år på sig att införa de nya märkningsreglerna. Nationella undantag, särskilda regler och fragmentering som har förvirrat konsumenter och försvårat för företagare tillhör nu det förflutna. En harmonisering av märkningen av mat ger en ljusare framtid för såväl konsument som företagare. Detta kommer att utgöra en grundpelare i kampen mot matfusket.
  
/Anna Maria Corazza Bildt i FoodMonitor 2011-10-11

t20