Rekordmånga ekogrisar
Enligt ett pressmeddelande från KRAV och dess förening för grisuppfödare, Jord På Trynet, ökade antalet grisar som fick gå ute på grönbete med 20 procent under 2011.
– Det är jätteroligt att alltfler vill ha kött från ekologiska utegrisar som får beta gräs och bada gyttjebad, säger Dirk van der Krogt, på Ekologiska Lantbrukarna.
 
Jord på Trynet bildades i slutet på förra året och de 24 medlemmarna står för mellan 98 och 99 procent av alla KRAV-grisar som föds upp i Sverige.
 
– Vårt mål är att öka antalet grisar som får leva riktiga grisliv med sommarbete och gyttjebad, säger Mats Schörling grisuppfödare utanför Vingåker och ordförande i föreningen.
 
Antalet KRAV-uppfödda grisar ökade i år från 20 000 till 24 000, en ökning med 20 procent. Den viktigaste förklaringen är att uppfödarna i föreningen fått bättre betalt för sina djur vilket lockat fler att ställa om till KRAV, menar man.
 
Vidare meddelar man att trots den rekordstora ökningen utgör andelen KRAV-grisar mindre än 1 procent av de cirka 2,8 miljoner grisar som föds upp i Sverige. Och andelen är ännu lägre om man sätter den i relation till den svenska marknaden som också består av omkring 30 procent importerat griskött.
 
– Vi har varit alldeles för dåliga på att berätta om hur KRAV- grisar föds upp. Om fler konsumenter får se grisar i det fria som får beta klöver, böka fram rötter och bada lerbad så tror vi att efterfrågan kommer att öka ytterligare, säger Mats Schörling.
 
För att öka konsumenternas kunskap om KRAV-uppfödning öppnar föreningen i dag en webbplats, (www.jordpatrynet.se) med bilder från alla gårdar och information om hur uppfödningen går till. Uppfödarnas logotyp, med klövavtryck i lera, finns redan i år på julskinkornas etiketter.
 
– Vi kommer att satsa mycket på att vara synliga ute i butiker och informera om vår uppfödning, säger Mats Schörling.
 
/FoodMonitor

t20