Fler kan ställa om
till ekologisk produktion
Enligt en marknadsrapport från LRF och Ekoweb fortsätter försäljningen av ekologiska livsmedel att öka. Fler svenska bönder kommer alltså att ges möjligheten att ställa om sin produktion. Flest utvecklingsmöjligheter finns på spannmålssidan, enligt LRF.
 
I dag saknas cirka 30 000 ton spannmål för att täcka efterfrågan på den svenska marknaden.
 
– Underskottet av ekologisk spannmål visar att det finns marknadsmöjligheter för de svenska bönder som funderar på att börja odla ekologiskt, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson i en kommentar till rapporten.
 
Ökningen av efterfrågan på ekologiska produkter beräknas ligga på 5-10 procent per år. Idag har cirka 30 procent av LRF´s lantbrukare någon form av ekologisk produktion, enligt rapporten.
 
– Eftersom konsumenterna har så olika önskemål om vad de köper så är det bra att vi bönder också producerar det som motsvarar deras förväntningar, till exempel genom ekologisk produktion. Detta skapar möjligheter att ta mer betalt för det man producerar, säger Helena Jonsson.
 
Importen inom segmentet står idag för cirka 50 procent av marknaden. Sverige är självförsörjande vad gäller ägg, mjölk och till viss del kött. Under 2010 ökade exporten av ekologiska ägg, framför allt till Tyskland.
 
– Det är positivt att svenska producenter tar vara på exportmöjligheterna. Världsmarknaden för ekologiska livsmedel växer. Våra unika salmonellafria livsmedel, stora intresse för djurskydd och vår natur har potential att skapa mervärde på exportmarknaden, säger Helena Jonsson.
 
/FoodMonitor

t20