ann freudenthal kopieraArla genomför
grön prisväxling
Arla satsar på att fördubbla ekoförsäljningen fram till år 2015. Idag finns ett överskott av ekomjölk hos  Arla samtidigt som försäljningen i detaljhandeln har minskat. ”Ska eko kunna växa till något mer än en nisch måste produkterna bli tillgängliga för fler”, säger Ann Freudenthal (foto), som är ansvarig för Arlas ekologiska sortiment.
 
Satsningen innehåller bland annat en grön prisväxling på mjölk där Arla sänker priset på ekologisk mjölk till handeln med sju procent samtidigt som priset på konventionell mjölk höjs med tre procent. Efter prisväxlingen minskar prisskillnaden mellan konventionell och ekologisk mjölk med cirka 40 procent, skriver Arla i ett pressmeddelande.
 
– Ekologisk produktion är en spjutspets för att steg för steg göra maten till ett hållbart samspel mellan människa, djur och natur. Ekomjölken har varit dörröppnare för mångas ekokonsumtion men ska eko kunna växa till något mer än en nisch måste produkterna bli tillgängliga för fler. Med vår gröna prisväxling vill vi peka ut färdriktningen för framtidens mejerimarknad, säger Ann Freudenthal, som är ansvarig för Arlas ekologiska sortiment.
 
Arlas målsättning är att så många som möjligt ska kunna köpa produkter med ursprung i bolagets 500 ekogårdar i Sverige. De senaste årens kraftigt ökande efterfrågan på ekologiska produkter har planat ut och konsumtionen har till och med minskat i en del konsumentgrupper.
 
– Ekologisk mjölk är i dag ungefär två kronor dyrare per liter än konventionell mjölk. Våra undersökningar visar att många konsumenter tycker att prisskillnaden är för stor och när försäljningen viker behöver vi nu minska prisskillnaden för att få igång marknaden igen, säger Mats Hedlund, chef för affärsenheten färskvaror på Arla i Sverige.
 
Prisskillnaden mellan konventionell och ekologisk mjölk beror på att den är dyrare att producera för mjölkbönderna. Genom prisväxlingen minskar Arla prisgapet med cirka 40 procent och det kommer istället att skilja cirka 1, 20 kronor istället för cirka två kronor i dag. Förändringarna genomförs från den 4 juni i år och gäller Arlas priser till handeln. Det är sedan handeln som sätter priserna i butik.
 
Förutom den gröna prisväxlingen innehåller satsningen också ökad marknadsföring av ekologiska produkter för att tydligare visa mervärdet med ekologi. Dessutom kommer flera nya ekoprodukter att utvecklas redan under 2012.
 
– Vi har jobbat målmedvetet för att få mer ekologisk råvara och klara en fortsatt ökad ekokonsumtion, men när försäljningen istället minskat har det skapats ett överskott. Samtidigt ger denna goda tillgång på råvara oss faktiskt stora möjligheter att utveckla nya ekoprodukter och ta försäljningen till nästa nivå, säger Mats Hedlund.
 
Som en direkt effekt av överskottet på ekologisk mjölk beslutade Arla nyligen att sänka det särskilda ekotillägget (extra ersättning till de ekologiska mjölkbönderna) med 15 öre per kilo mjöl.
  
/FoodMonitor

t20