Felmärkta livsmedel stort
problem för allergiker
De nordiska livsmedelsmyndigheterna har undersökt om producenter och importörer i norden följer de regler som gäller för märkning av allergiframkallande ingredienser. Resultatet är dystert. 20 procent av de 1 095 kontrollerade produkterna var bristfälligt eller felaktigt märkta.
 
”Av de kontrollerade produkterna hade 20 procent avvikelser när det gäller märkning med allergena ingredienser. Orsakerna var bland annat att allergenerna inte var märkta på rätt sätt i ingrediensförteckningen, och att produktens recept och ingrediensförteckningen på förpackningen inte stämde överens med varandra”, skriver Livsmedelsverket i en kommentar.
 
Enligt Livsmedelsverket var hela 36 procent av de undersökta produkterna märkta med varningen ”kan innehålla spår av”. En tredjedel av livsmedelsföretagen hade inte brytt sig om att undersöka om en sådan märkningen ens är nödvändig.
 
”När företag väljer att använda varningsmärkning är det viktigt att den är välgrundad, så att den inte vilseleder konsumenterna. Om många produkter utan grund märks på detta sätt, kan livsmedelsutbudet för allergiker komma att reduceras i onödan.”
 
Trots bristerna med livsmedelsmärkningen är maten i Norden säker menar myndigheten.
 
”Det är viktigt att understryka att det inte finns grund för oro hos konsumenterna i Norden, inte heller för allergiker. Kontrollrapporten indikerar att det finns förbättringspotential hos branschen när det gäller rutiner kring märkningen vilket borde leda till att livsmedel blir mer säkra för allergiker", skriver Livsmedelsverket.
 
/FoodMonitor
 

t20