Nej även till certifierade jätteräkor
Nu börjar ASC-certifierade, odlade jätteräkor dyka upp i butikerna. Men certifieringen av odlade jätteräkor har så stora brister att Naturskyddsföreningen fortfarande uppmanar konsumenter att säga nej till dessa.
Naturskyddsföreningen har i många år uppmanat konsumenter att skippa odlade jätteräkor på tallriken, eftersom odlingarna ställer till stora miljöskador och negativt påverkar lokalbefolkningens möjligheter till försörjning. Många av Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer i räkodlarländerna är starkt kritiska till odlingarna.
– Tyvärr kvarstår i dagsläget flera problem i de certifierade tropiska jätteräkodlingarna. ASC-märkningen till trots, kommer fodret i odlingarna sannolikt att under flera år att komma från ohållbart fiske. Det är ett vilseledande budskap att idag rekommendera produkter som inte håller måttet, kommenterar Sara Fröcklin, sakkunnig, tropiska marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen.
Naturskyddsföreningen anser att miljömärkning är ett bra system för att vägleda och hjälpa konsumenter. Föreningen tycker också att det är bra att det nu finns två märkningar för odlade fiskar och skaldjur – KRAV och ASC. För fler olika djur, som musslor och laxfiskar, ser föreningen att märkningen kommer att förenkla valet för konsumenterna.
– För oss är det emellertid uppenbart att de tropiska odlingssystemen med jätteräkor helt enkelt inte går att miljömärka i dagsläget. Det finns fortfarande så stora problem att det inte är möjligt att rekommendera produkterna, säger Mårten Wallberg, vice ordförande för Naturskyddsföreningen.
/FoodMonitor

t20