Många gillar närproducerat
En undersökning genomförd av Yougov visar att 54 procent av de svenska konsumenterna upplever att deras val i matbutiken påverkar miljön. Åtta av tio tycker att närproducerat klingar positivt.
 
I dagligvaruhandeln lägger kunderna stor vikt vid produkternas ursprung. 74 procent uppskattar när livsmedels geografiska ursprung tydligt framgår, enligt Yougov´s undersökning.
 
Kvinnor tror i större utsträckning på sin egen förmåga att göra rätt miljöval vid inköp än män, närmare bestämt 62, jämfört med männens 46.
 
Den kändaste märkningen i butik är KRAV med hela 98 procent igenkänningsfaktor. På andra plats kommer Svenskt Sigill, som känns igen av 84 procent av svenskarna.
 
/FoodMonitor

t20