Ny märkning för svensk chark
– Vi har länge tittat på att utforma en svenskmärkning av charkuterivaror och det är positivt att vi nu enats i detta gemensamma initiativ. Genom ”Märkeslyftet” gör vi det enklare för konsumenterna att göra medvetna val, säger Icas vd Kenneth Bengtsson i ett pressmeddelande.
 
Som en reaktion på de tuffa situationen för många svenska djuruppfödare har nu handeln, LRF och Svenskt Kött enats om att införa en märkning, Märkeslyftet. Rena köttråvaror kan ofta väljas efter ursprungsland, men charkuterier har hittills saknat en motsvarande märkning.
 
Den nya märkningen är tänkt att öka efterfrågan på svenska charkprodukter, och på så sätt rädda hundratals gårdar som annars hotas av nedläggning.

– Idag är produktionsvillkor och ursprungsland faktorer som kan avgöra vilka varor kunderna köper. Många medvetna kunder gör därför sina val utifrån aspekter som rör miljö och djurens välbefinnande, dessa konsumenter väljer många gånger svenskproducerat, säger Per Rosengren, direktör hållbar utveckling på KF.

Den nya märkningen ska presenteras innan sommaren, och kommer att tillhandahållas av Svenskt Kött, meddelar man.
 
/FoodMonitor

t20