Hårdare krav på KRAV-bönderna
Certifieringsorganisationen KRAV ska skruva upp antalet oanmälda kontroller bland sina anslutna Svenska bönder. Det har KRAVs styrelse beslutat.
 
”KRAV-certifierade djurgårdar ska få fler oanmälda besök. Ökad kontroll är en logisk följd eftersom vi precis utökat och förbättrat våra regler”, säger Lars Hällbom, Regelchef på KRAV.
 
De hårdare kontrollerna, som träder i kraft i juli i år, innebär enligt uppgift bland annat att gårdar som nyss blivit KRAV-certifierade besöks två gånger per år under de två första åren.
 
KRAVs styrelse beslutade också att KRAV-bönderna måste bli bättre på att ha kontroll över sin energiförbrukning. Målet är en övergång till förnyelsebar energi.
 
”KRAVs styrka är att vi är en bred märkning som täcker in 12 av regeringens 16 miljömål. Att ytterligare minska klimatpåverkan är fokus just nu i vår regelutveckling”, säger Lars Hällbom.
  
/FoodMonitor
 

t20