Stor spolmask upptäckt i ägg från Stjärn Ägg
En konsument har i dagarna upptäckt en 9 centimeter lång spolmask i ägg från packeriet Stjärn Ägg i Linköping. Enligt Stjärn Ägg händer det att konsumenter hittar spolmaskar i bolagets ägg cirka 20-30 gånger varje år.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.