teIMG 9981Grönt te misstänks göra blodtrycksmediciner mindre effektiva
Forskare i Japan och Europa hari en mindre studie upptäckt att grönt te verkar göra blodtrycksmediciner mindre verksamma. Studien publicerades nyligen i den välrenommerade tidskriften Clinical Pharmacology & Terapeutics.

This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.